december 23, 2014

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Formand: Jimmy Kjelsgaard, formand@havk.dk22 48 58 17

Kasserer: Allan Rechnagel, kasserer@havk.dk29 23 09 32

Sekretær: Klaus Gotfredsen, sekretaer@havk.dk40 91 81 06

Webmaster: Tim Heuschkel, webmaster@havk.dk29 44 79 33

Bestyrelsesmedlem: Kevin Crusius, bestyrelsesmedlem@havk.dk41 81 81 58

Suppleanter

Suppleant: Lars B. Rasmussen

Suppleant: Malthe Josephsen

Revisorer

Revisor: Uffe Büchert

Revisor: Gert Jøhnk

Revisor Suppleant: Anders Kudsk

Kontaktperson for beachvolley

Winnie Kjelsgaard, beachvolley@havk.dk