december 23, 2014

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Formand: Jimmy Kjelsgaard, formand@havk.dk22 48 58 17

Kasserer: Poli Jacobsen, kasserer@havk.dk, 40 78 54 22

Webmaster: Tim Heuschkel, webmaster@havk.dk29 44 79 33

Bestyrelsesmedlem: Niklas Hartmann, bestyrelsesmedlem@havk.dk

Sekretær: Nele Krenz, sekretaer@havk.dk

Suppleanter

Suppleant: Mette Vels Hangel

Revisorer

Revisor: Uffe Büchert

Revisor: Gert Jøhnk

Revisor Suppleant: Allan Rechnagel

Kontaktperson for beachvolley

Winnie Kjelsgaard, beachvolley@havk.dk