Nyt medlem i bestyrelsen. Tina takker af.

På grund af personlige årsager har Tina Aagaard Schønberg valgt at trække sig fra bestyrelsen. På vegne af bestyrelsen vil vi gerne sige et STORT tak til Tina for hendes arbejde og bidrag til, at Haderslev Volleyball Klub er blevet en stor og hyggelig klub at spille i. Vi vil også gerne ønske Tina god vind og sejlene i hendes nye videre liv.

Dermed ønsker vi at byde et stort og varmt velkommen til den nye mand på posten, Klaus Gotfredsen, som tiltræder som nyt bestyrelsesmedlem. Vi glæder os til fortsætte arbejdet med Klaus på holdet.

Ny indendørs sæson 2016

Haderslev Volleyball Klub (HaVK) inviterer hermed alle gamle og nye spillere til en ny indendørs volleysæson.

Til alle nye og interesserede spillere kan I komme og prøve at træne med 3 gange helt gratis, for at se om det er noget for jer.

Sæsonstart og træningstider for alle hold:

  • Teen spillere (6. – 10. klasse) er onsdag d. 10. august 2016 kl. 18:00
  • Sæsonstart for begynder Mix C og Mix A er onsdag d. 17. august 2016
  • Sæsonstart for kids (1. – 5. klasse) er onsdag d. 31. august 2016 kl. 18:00

Træningstider:

  • Kids (1. – 5. klasse): 18:00 – 19:00
  • Teens (6. – 10. klasse): 18:00 – 19:30
  • Begynder Mix C: 19:00 – 21:00
  • Mix A: 20:00 – 22:00

Vi træner i Favrdalhallen, Christen Kolds Vej 10, 6100 Haderslev.

Download opstartsplakaten i .pdf-format

Vi glæder os meget til at se gamle og nye spillere til en ny indendørs sæson!

Generalforsamling i Haderslev Volleyballklub

D. 30. marts 2016 afholder Haderslev Volleyballklub den årlige generalforsamling. Arrangementet afholdes kl. 19.00 i kantinen på Favrdalskolen hvor alle er velkomne. Bestyrelsen vil være vært for en øl eller en vand samt en kop kaffe.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før hvilket vil sige d. 16. marts 2016. Forslag til drøftelse tilsendes til formanden på afkudsk@gmail.com.

Vel Mødt på bestyrelsens vegne.

/Formanden

Indkaldelse til generalforsamling 2016

Ny formand i Haderslev Volleyball Klub

Nyt fra bestyrelsen

Vores formand Mette Olesen har valgt at trække sig fra bestyrelsen i Haderslev Volleyball Klub, og dermed også som formand. Mette har igennem en længere periode været ude med en skade, og har derved ikke følt hun har haft en føling med klubben. Det er vi i bestyrelsen rigtig kede af, men vi respekterer samtidig Mettes beslutning. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi gerne ville have haft Mette i bestyrelsen indtil generalforsamlingen i det nye år, men dette var ikke muligt.

Bestyrelsen vil gerne takke Mette for det frivillige arbejde, hun har ydet for klubben og ønske hende alt held og lykke fremover.

Dette har givet nogle rokeringer i bestyrelsens konstituering, og det betyder derfor, at Gert Jøhnk er trukket ind som medlem, idet han af medlemmer var valgt som suppleant. Endvidere bliver Anders Kudsk fungerende formand, indtil bestyrelsen konstituerer sig igen efter den kommende generalforsamling først i det nye år.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god jul samt en godt nytår.