Generalforsamling 2019

Sidste onsdag den 13. marts 2019 holdt vi i Haderslev Volleyball Klub vores årlige generalforsamling. Som noget nyt i år holdt vi generalforsamlingen i Haderslev Idrætscenters mødelokaler, hvor der var mulighed for fremvisning af powerpoint præsentationer.

Fremmødet på generalfosamlingen

Fremmødet bar tydeligt præg af, at vi havde valgt at flytte generalforsamlingen væk fra Favrdalhallen, og at der ikke var mulighed for spil efterfølgende. Vi var således “kun” ca. 20 inklusiv bestyrelsen. Sammenlignet med andre klubber med væsentlig flere medlemmer, havde vi dog en pæn procentvis andel af klubbens medlemmer, som mødte op.

Indlæg om skader, “Den Store HaVK Quiz” etc.

Generalforsamlingen startede med et informativt og godt indlæg fra Gitte Højen om typiske skader i volleyball, og hvordan du bedst håndterer disse. Efterfølgende gav vores formand Jimmy klubbens årsberetning, som du kan læse mere om i referatet. Midtvejs i dagsordenen var der indlagt en pause med mulighed for at deltage i “Den Store HaVK Quiz”. Den var lavet af bestyrelsesmedlem Kevin og foregik via Kahoot. Deltagelsen var stor, og vinderne blev Stine og Mia, som hver vinder en flot HaVK spillertrøje. Du kan selv købe din trøje her.

Nye bestyrelsesmedlemmer

På generalforsamlingen sagde vi farvel til to bestyrelsesmedlemmer hhv. Allan og Klaus. Fra bestyrelsen vil vi gerne sige en stor tak for jeres fantastiske engagement og arbejde i klubben. Vi byder to nye bestyrelsesmedlemmer velkommen; Signe Lassen og Poli Jacobsen.

Årets Superhavk

Traditionen tro skulle vi igen i år kåre årets Superhavk, og vinderen blev Allan. Allan blev valgt på baggrund af sig kæmpe engagement gennem mange år i bestyrelsen både på og uden for volleyball banen. Tillykke Allan, og tak.

Som noget “nyt” blev der også foretaget ændringer i vores vedtægter. Dem kan du læse mere om i referatet, og se vedtægterne her.

Du kan læse hele referatet fra generalforsamlingen her.