Generalforsamling i Haderslev Volleyballklub

D. 30. marts 2016 afholder Haderslev Volleyballklub den årlige generalforsamling. Arrangementet afholdes kl. 19.00 i kantinen på Favrdalskolen hvor alle er velkomne. Bestyrelsen vil være vært for en øl eller en vand samt en kop kaffe. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før hvilket vil sige d. 16. marts 2016. Forslag Læs mere omGeneralforsamling i Haderslev Volleyballklub[…]